TheSportyNews është një platformë mediatike me objekt promovimin dhe raportimin e sportit të huaj por dhe atij vendas. Raportimi i fakteve dhe lajmeve ashtu si dhe krijimi i formateve të ndryshme është ajo që na diferencon nga të tjerët, por nxjerrë në pah dhe arsyen e ekzistencës sonë, “pasionin ton për sport.”

TheSportyNews, si pjesë e Nikola Media Group përbën një nga brandet e saj më të rëndësishme. Synimi dhe vizioni ynë është që arritja audiencave globale duke qenë se pasioni për sportin nuk njeh kufij.

Për të mësuar më shumë rreth Nikola Media Group vizitoni faqen tonë.