Rreth Nesh

Thesportynews.com është një platformë mediatike me objekt promovimin dheraportimin e sportit të huaj por edhe atij vendas. Raportimi i fakteve, lajmeve ashtu si dhe krijimi i formateve të ndryshme me origjinalitet dhe pasion është ajo që na diferencon nga të tjerët.


Thesportynews.com, si pjesë e Nikola Media Group përbën një nga brandet e saj më të rëndësishme. Synimi dhe vizioni ynë është që arritja audiencave globale duke qenë se pasioni për sportin nuk njeh kufij.


Për të mësuar më shumë rreth Nikola Media Group vizitoni faqen tonë.